5 juni 2023

Xendens-symposium groot succes


Het Atriumgebouw van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum was op dinsdagmiddag 14 februari 2023 de levendige ontmoetingsplaats waar zorgprofessionals, vertegenwoordigers van cliëntenraden, docenten, beleidsmakers en academici elkaar ontmoetten rondom de lancering van Xendens.

Xendens is een acroniem voor Academisch Centrum voor Dialoog en Samenleving en gelieerd aan de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH) van het Amsterdam UMC. Samen met partners uit de praktijk wordt er gewerkt aan vraagstukken uit het sociale domein: innovatief, verbindend en veelzijdig.

Impact maken
Tijdens het symposium lag de nadruk op de verbindende en veelzijdige factoren van Xendens. Directeuren Margreet Stolper en Minne Bakker deden de plenaire aftrap. Daarin vertelden zij over het ontstaan van Xendens, de missie en visie en presenteerden zij de nieuwe website. Vervolgens gaven Mariëtte van den Hoven (afdelingshoofd ERH) en Bert Molewijk (Hoogleraar Ethiek Support & Kwaliteit van Zorg) een key-note over 'Samenwerking tussen praktijk en wetenschap'. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat je als professional uit de praktijk en als wetenschapper van elkaar leert en op die manier samen nieuwe inzichten en kennis ontwikkelt? En dat je uiteindelijk ook daadwerkelijk impact maakt?Veelzijdige workshops
Daarna kwamen de medewerkers van de afdeling ERH in actie. Zij gaven een scala aan workshops waaruit de aanwezigen vooraf een keuze hadden gemaakt. Van digitalisering van de zorg tot tools ter bevordering van wetenschapsintegriteit, en van gespreksmethodieken en tools voor ethiek support tot discriminatie in de zorg. Deze uiteenlopende werksessies toonden aan hoe veelzijdig de inhoud van Xendens is en wat het organisaties uit het sociale domein zoal te bieden heeft.

Met mensen
Het officiële deel van de middag werd afgesloten met een paneldiscussie over de huidige stand van zaken van samenwerking en co-creatie in de wetenschap. Daarbij werden Sophie Habets (ZonMw), Gonny van Dalfsen (IGJ) en Deborah Lauria (Cliëntenbelang Amsterdam) aan de tand gevoeld door Christine Dedding (Assoc. Prof. Participatie & Co-creatie). Na een dynamisch gesprek was de conclusie duidelijk. Praten óver de mensen over wie het gaat is onvoldoende. Samenwerking leidt alleen tot impact als er wordt opgetrokken mét mensen over wie het gaat. Precies daarin wil Xendens een leidende rol spelen. Zodat een zo groot mogelijke groep mensen kan profiteren van de kennis die binnen Xendens in samenwerking met de praktijk wordt ontwikkeld.
Tijdens de afsluitende borrel werd daar nog lang over nagepraat. En teruggeblikt op een even geslaagde als drukbezochte middag met een veelzijdig publiek - precies zoals Xendens zelf.


Terug naar nieuws

Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...
O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...