CURA

CURA is een laagdrempelig instrument dat je in de dagelijkse praktijk kunt inzetten om samen met collega's op één lijn te komen over wat goede zorg is voor de patiënt en naasten. Ook helpt het je om goed om te gaan met de morele stress die je ervaart.

'CURA' staat voor Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie. Het helpt je o.a. in de omgang met wat een 'lastige situatie' of 'moreel dilemma' met je doet, met je te verplaatsen in andere betrokkenen en zo je blik op de situatie te verbreden, en met hoe je met de situatie kunt omgaan. CURA is zowel individueel als in (klein) groepsverband te gebruiken. Het kost zo'n 30 - 45 minuten om met CURA een casus te doorlopen.

CURA is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de palliatieve zorg. In de praktijk blijkt CURA echter ook door andere beroepsgroepen graag te worden gebruikt, zoals verpleegkundig specialisten, artsen en geestelijk verzorgers. Ook is CURA geschikt om in onderwijs te gebruiken op alle niveaus (MBO, HBO, WO, VVO).

Hieronder vind je de CURA handleiding, een handout, het ebook, de implementatietool en een factsheet met de effecten van CURA. Ondersteuning is beschikbaar voor diverse zorgcontexten en onderwijs. Meer weten? Neem contact op: cura@amsterdamumc.nl

CURA Handleiding
CURA Hand-out
E-book CURA
CURA implementatietool
CURA factsheet