Disclaimer


Informatie

Xendens heeft veel zorg en aandacht besteed aan de informatie die op deze website te vinden is. Die informatie is bedoeld als eerste introductie en wil uitnodigend zijn voor een persoonlijke kennismaking. Hoewel de gegevens zo actueel en correct mogelijk zijn, vallen onvolkomenheden helaas niet uit te sluiten. In het geval van onjuiste gegevens verzoeken wij u vriendelijk dit te melden. Dat kan via xendens@amsterdamumc.nl.

Verwijzingen

Aan de informatie die op deze website wordt gegeven kunt u geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt Xendens geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele onjuiste informatie op deze website. Dat geldt ook voor websites van derden waar middels een link op de website van Xendens naar verwezen wordt. Dat neemt niet weg dat de grootst mogelijke moeite is gedaan om deze sites te selecteren.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, foto's of informatie in andere vorm, komen toe aan Xendens. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Xendens is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zoals teksten, foto's, logo's en ander grafisch materiaal, te distribueren, verveelvoudigen of aan derden te verstrekken.

Cookies

De website van Xendens genereert geen cookies.

E-mail-disclaimer


Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen, het doorgeven van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website of het aangeven van interesse voor een bepaalde dienst van Xendens.
De persoonlijke gegevens die u via uw mail verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek informatie toe te sturen.
Xendens sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
Xendens garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
Naar homepage