Over ons

Het maken van impact met wetenschappelijk onderzoek is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Xendens is het academisch centrum voor dialoog en samenleving. Het is onderdeel van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH) van Amsterdam UMC. Xendens is een multidisciplinair centrum waar we samen met partners uit de praktijk werken aan vraagstukken in het sociale domein.

Missie en visie
Vanuit Xendens willen we bijdragen betere zorg, een inclusieve samenleving, goede wetenschap en reflectieve professionals opleiden. Op die manier dragen we bij aan maatschappelijke impact. Dat is de missie van Xendens.

Via Xendens willen we maatschappelijk relevante kennis en expertise bundelen, breder beschikbaar maken en actief delen met partners in het veld. We geloven dat door verbinding en co-creatie nieuwe idee├źn en kennis ontstaan die relevant zijn voor praktijk en wetenschap. Wij zien dat door het samenbrengen van verschillende vormen van kennis (ervarings-, professionele en wetenschappelijke kennis) nieuwe manieren van werken ontstaan, die leiden tot daadwerkelijke verandering en innovatie. Xendens biedt een veelzijdig aanbod aan expertise vanuit verschillende disciplines waardoor we op maat kunnen werken.

Het combineren van deze verschillende invalshoeken en specifieke kennis maakt dat we een uniek aanbod hebben van kwalitatief hoogstaande diensten.
Naar homepage