Omgaan met onvrede over (onvrijwillige) zorg

De eerstvolgende masterclass wordt gehouden op 10 oktober 2024 13-17 uur in Landhuis in de stad (Utrecht). Deelname is 225 (ex BTW). Download het programma hier.

Het uiten van onvrede of het indienen van een klacht door mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening of hun vertegenwoordiger is doorgaans niet eenvoudig. Een vaak genoemd argument is dat mensen door hun beperking niet zelfstandig in staat zijn om hun onvrede te verwoorden dan wel in te dienen. Er zijn echter veel cliënten in beide sectoren die al dan niet zelfstandig hun onvrede (kunnen) uiten en ook regelmatig een klacht (willen) indienen over de zorg. Een ander genoemd argument is de duurzame zorgrelatie die ontstaat tussen cliënten en zorgverleners, waardoor cliënten maar ook vertegenwoordigers terughoudend zijn als het gaat om het indienen van een klacht.

Vanuit het perspectief van zorgverleners is onvrede of een klacht een aangrijpende gebeurtenis. Zorgverleners kunnen het gevoel krijgen dat ze iets verkeerds hebben gedaan of dat het vertrouwen van cliënten en hun vertegenwoordigers in hen als zorgverlener is aangetast.

In deze masterclass staan we stil bij de juridische kaders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrie waarbij de nadruk ligt op de Wgbo, de Wet zorg en dwang en de Wet klachtrecht geschillen in de zorg en ook de regelingen rondom vertegenwoordiging. Daarnaast staan we ook uitgebreid stil bij de impact die het heeft op jou als zorgverlener en de dilemma’s waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt.

Na het volgen van deze masterclass heeft de deelnemer:
• Inzicht in de juridische kader van (onvrijwillige) zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en specifiek in de rechten van cliënten en vertegenwoordigers
• Inzicht in de verschillende klachtmogelijkheden voor cliënten en vertegenwoordigers
• Inzicht in de verschillende functionarissen voor klachtrecht
• Handvatten om juridische en ethische dilemma’s bespreekbaar te maken
• Inzicht in de betekenis en impact die klachtrecht heeft voor zorgverleners

Na inschrijving worden deelnemers gevraagd voorafgaand aan de masterclass de individueel beoogde doelen en uitdagingen te noteren, en voorafgaand een casus in te leveren. Ook krijgen deelnemers documentatie toegestuurd die voorafgaand aan de masterclass bestudeerd moet worden. Achteraf krijgen de deelnemers de powerpoint toegestuurd.


INSCHRIJFFORMULIER MASTERCLASS

Naam
Emailadres
Instelling/organisatie
Achtergrond
Naam betalende organisatie/persoon
Adres voor facturatie
Emailadres voor facturatie
Telefoonnummer
Inkoopordernummer of betalingskenmerk (optioneel)
Btw-nummer betalende organisatie (verplicht indien betaling door organisatie)
KvK-nummer betalende organisatie (verplicht indien betaling door organisatie)
Ik ga akkoord met kosten van € 225 (ex BTW) voor deelname aan de masterclass
Akkoord