Patiëntenparticipatie in moreel beraad

Ethieksupport biedt verschillende vormen van reflectie waarin zorgverleners met elkaar in gesprek gaan over wat goede zorg betekent in een specifieke situatie. Moreel beraad is een van die vormen en faciliteert de dialoog tussen zorgverleners en in mindere mate met patiënten* of hun naasten. In veel gevallen is de patiënt of hun naasten niet betrokken, vaak om goede redenen. Er ontstaat echter een groeiende behoefte bij zowel zorgverleners en zorgontvangers om patiënten/naasten te betrekken bij moreel beraad. Hoewel veel gespreksleiders moreel beraad openstaan voor de deelname van patiënten/naasten, leven er veel vragen over hoe je dit op een goede en zorgvuldige manier doet. In deze masterclass worden inzichten gedeeld uit onderzoek over patiëntparticipatie in moreel beraad, doen deelnemers ervaring op met patiëntparticipatie en ontwikkelen ze een eigen visie op dit onderwerp.

*hieronder vallen ook 'cliënten', 'bewoners' etc.

Na deze masterclass heb je als deelnemer:

1. Kennis van het begrip 'participatie' en hoe je dat concreet kan vormgeven binnen moreel beraad; heb je kennis opgedaan over de voor- en nadelen van patiëntparticipatie en over de voorwaarden, strategieën en inzicht in hoe patiëntparticipatie kan worden vormgegeven.

2. Je eigen visie ontwikkeld, verkend en verdiept t.a.v. patiëntparticipatie, en heb je inspiratie opgedaan hoe je patiëntparticipatie bij moreel beraad kunt vormgeven in jouw eigen werkomgeving

Deze masterclass is bedoeld voor gespreksleiders moreel beraad (waaronder de dilemmamethode, CURA, etc.) en voor professionals verantwoordelijk voor ethiekondersteuning in hun organisatie, bijvoorbeeld via de commissie ethiek.

Interesse in het volgen van deze masterclass? Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte wanneer de volgende masterclass gegeven wordt!


Naam
E-mailadres