19 juli 2023

Masterclass over het hoe en waarom van Moreel Beraad

Op 4 oktober a.s. wordt de Masterclass 'Moreel beraad: waarom en waartoe?' georganiseerd. Daarin leren deelnemers de kneepjes van het vak van implementeren en evalueren van moreel beraad. Aanmelden kan tot 20 september.

Doel bepalen
Bij de inzet van moreel beraad binnen een organisatie is het belangrijk om duidelijk te formuleren wat de doelen zijn. Maar ook hoe die doelen gerealiseerd en gemonitord gaan worden. Daarom is de Masterclass 'Moreel beraad: waarom en waartoe? ontwikkeld. Daarin wordt aandacht besteed aan verschillende visies op implementatie en eigenaarschap van moreel beraad. Ook komen resultaten uit wetenschappelijk onderzoek aan de orde, net als de diverse valkuilen, uitdagingen en tips bij de implementatie van moreel beraad als ethieksupport.

Visie en instrumenten
Bert Molewijk, die samen met Janine de Snoo de workshop geeft, vertelt dat de masterclass zich niet alleen richt op informeren en inspireren over (het nut van) moreel beraad. "We bieden ook concrete handvatten om de doelen van het implementeren van moreel beraad te verhelderen. En we geven bijvoorbeeld aan welke instrumenten er zijn voor het evalueren ervan." Na het volgen van de masterclass zijn deelnemers dan ook in staat om een eigen visie te ontwikkelen op het implementeren van moreel beraad en het doel daarvan. Maar ook om - heel praktisch - uitdagingen te herkennen en zo nodig hulpbronnen in te schakelen.

Voor wie?
De masterclass, die plaatsvindt in Amsterdam-Zuid, is geschikt voor gespreksleiders moreel beraad, coördinatoren of voorzitters van werkgroepen ethieksupport, leidinggevenden/bestuurders die zich bezighouden met de implementatie van ethieksupport (zoals moreel beraad) en kwaliteitsmanagers/coördinatoren kwaliteit. Vooraf kunnen deelnemers concrete leervragen over de verschillende thema's indienen, zodat deze verwerkt kunnen worden in de opzet van de masterclass.

Praktische info
Er wordt een maximumaantal deelnemers tot de workshop toegelaten. Daarbij wordt gewerkt op volgorde van aanmelding. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september 2023. De kosten voor deze masterclass bedragen €225,- ex. btw. Voor meer informatie, aanmelding en registratie: trainingmb@amsterdamumc.nl.


Terug naar nieuws

Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...
O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...