26 juli 2023

Start evaluatief jongerenonderzoek

Deze maand start de evaluatie van circa tien participatief actieonderzoeksprojecten voor en door jongeren. Wat zijn de succesfactoren in het aanvragen en uitvoeren van dit soort projecten? En welke factoren belemmeren dat? Op die vragen en meer richt het evaluatief onderzoeksproject zich dat wordt uitgevoerd door Christine Dedding, Karijn Aussems en Margreet Stolper van het Amsterdam UMC.

"Het onderzoek is niet een beetje innovatief. Het is héél innovatief", vertelt Karijn Aussems, docent en participatief onderzoeker binnen de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH) van het Amsterdam UMC. "Voor het eerst kunnen jongeren in Nederland zelf subsidie aanvragen voor een door henzelf geagendeerd project. Dit past bij een trend waarin er steeds meer waardering is voor ervaringsdeskundigheid en democratisering van de wetenschap."

Jongeren diepgaand betrekken
Jongerenonderzoek krijgt soms te snel het predicaat 'participatief' opgeplakt. ZonMw wil stimuleren dat jongeren diepgaander betrokken worden. Liefst al vanaf het inbrengen van onderwerpen en de manier waarop het onderzoek wordt opgezet. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het samenwerken in onderzoek. En vorig jaar werd het Leernetwerk Jongerenparticipatie opgezet. Om te leren van elkaars expertise en de kwaliteit van participatief jeugdonderzoek te versterken.

Oproep ZonMw
Eerder dit jaar riep ZonMw jongeren tussen de 16 en 27 jaar op een onderzoeksvoorstel in te dienen rondom de mentale gezondheid van jongeren. Die voorstellen werden gematcht met onderzoeksvoorstellen van onderzoekers. Bij een klik werkten de jongeren samen met onderzoekers het onderzoeksplan verder uit met als doel dat hun project gesubsidieerd zou worden. Inmiddels hebben tien voorstellen groen licht gekregen.
"Die onderzoeken gaan wij in ons programma volgen", vertelt Karijn. Om inzichtelijk te maken wat de succes- en belemmerende factoren zijn in het aanvragen, uitvoeren, verantwoorden en implementeren van projecten voor en door jongeren.

Resultaten
Met 'wij' verwijst Karijn naar Christine Dedding, associate professor Participatie en Diversiteit bij de afdeling ERH, en Margreet Stolper, senior onderzoeker en universitair docent aan dezelfde afdeling. Gezamenlijk werken zij volgens vier fases naar een eindproduct. Wat dat gaat zijn, is op dit moment ook voor henzelf zelf nog een verrassing. "We kunnen niet vooraf invullen wat het meest bruikbaar is om participatief onderzoek voort te zetten. Want ook dat is iets waar we via participatie toe zullen komen."

Afgestemd op doelgroep
Wel verwacht de onderzoekster dat het eindproduct afgestemd zal zijn op de doelgroep. "Bij jongeren moet je niet aankomen met dikke documenten. Dus misschien wordt het wel een filmpje of een vlog." Tegelijkertijd wordt ook internationaal de aanpak en bevinden met grote interesse gevolgd. "Daarom streven we ook naar een wetenschappelijke publicatie van de inzichten die we opdoen." Iets wat wellicht bijdraagt aan de totstandkoming van een internationale versie van richtlijnen voor participatief onderzoek voor en door jongeren.

De looptijd van het onderzoek is anderhalf jaar. Eind 2024 worden de resultaten verwacht.


Terug naar nieuws

Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...
O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...