2 augustus 2023

Aandacht voor gender in biomedisch onderzoek

Op vrijdag 23 juni vond de kick-off plaats van het project 'Mobiele brigades voor structurele implementatie van de genderdimensie in biomedisch onderzoek'. Binnen dit project, gecoördineerd door Mariska Meijer en Petra Verdonk van Amsterdam UMC, gaan onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan de slag om bij beleidsmakers aandacht te vragen voor het belang van de genderdimensie in biomedisch onderzoek.

"Al jaren wordt het belang van aandacht voor sekse en gender in gezondheid en ziekte aangetoond", vertelt projectcoördinator Mariska Meijer. "Dit wordt helaas nog niet of onvoldoende meegenomen in onderzoek en zorgonderwijs. Met grote gevolgen voor de gezondheidszorg en de maatschappij."

Mobiele brigades
Daar moet het project - een participatief onderzoek, gesubsidieerd door ZonMW - verandering in gaan brengen. Hiervoor bundelen jonge en meer senior gezondheidsonderzoekers en ervaringsdeskundigen kracht en kennis in een aantal zogenoemde mobiele brigades. Het doel dat het project nastreeft is naast het beïnvloeden van onderzoeksbeleid ook het ontwikkelen van een netwerk en het vergaren van kennis op het gebied van genderdimensie in onderzoeksbeleid.

4 thema's
Op dit moment zijn er vier mobiele brigades gevormd die zich buigen over vier onderwerpen:

1. Mentale gezondheid - met de focus op jongeren met mentale gezondheidsproblemen.

2. Hart en vaten - bewustwording stimuleren bij potentiële patiënten met een hoog cardio-vasculairrisico en zorgverleners.

3. Nationaal onderzoeksbeleid (gezondheidsonderzoek in Nederland) - waarom is sekse en gender nog niet de norm in onderzoek in Nederland - en wel in het buitenland?

4. Medicatie: stimuleren van onderzoek naar de verschillen bij gebruik van medicatie door mannen en vrouwen.

Impact vergroten
De mobiele brigades worden getraind in het bij beleidsmakers en subsidieverstrekkers agenderen van gendersensitief onderzoek. Mariska Meijer: "Deze vernieuwende participatieve aanpak waarin deskundigheid van patiënten en onderzoekers wordt samengebracht, vergroot de impact en zal leiden tot concrete vervolgstappen."

Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar en eindigt in april 2025.


Terug naar nieuws

Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...
O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...