14 september 2023

Stimuleren van moreel vakmanschap

Op dinsdag 3 oktober a.s. verdedigt Anne Schaap haar proefschrift over de uitkomsten van moreel beraad bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Aansluitend volgt een symposium dat draait om het stimuleren van moreel vakmanschap.

De afgelopen jaren deed Anne Schaap binnen het Nederlandse gevangeniswezen onderzoek naar de gespreksmethode 'moreel beraad'. "Werken in de gevangenis kan flink uitdagend zijn", vertelt de promovenda. "Regelmatig komen medewerkers in situaties waarin niet meteen helder is wat goed handelen betekent."

Reflecteren op morele dilemma's
In samenwerking met het Opleidingsinstituut DJI en de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH) van het Amsterdam UMC werden vele morele beraden georganiseerd. Om de reflectie van gevangenismedewerkers op de eigen morele dilemma's uit de praktijk te stimuleren en faciliteren. "Zo hoopten we een positieve invloed te hebben op het 'moreel vakmanschap' van medewerkers. Door te reflecteren op het waarom van het werk gezamenlijk te komen tot de goede invulling ervan." In het proefschrift Moral Case Deliberation with prison staff - Moral themes, evaluation and impact on moral craftsmanship laat Anne zien waar de sessies over gingen, hoe medewerkers dit hebben ervaren en welke impact er te zien is op hun moreel vakmanschap.

Stimuleren van moreel vakmanschap
Na de verdediging van het proefschrift organiseren het Opleidingsinstituut DJI en de afdeling ERH het symposium 'Stimuleren van moreel vakmanschap'. Meerdere sprekers gaan in op de betekenis van moreel vakmanschap en hoe dit gestimuleerd kan worden. Prikkelende praktijkvoorbeelden zullen aan bod komen, o.a. vanuit Defensie en de Van Mesdag kliniek. Hoogleraar Bert Molewijk vertelt over het versterken van moreel vakmanschap via ethieksupport. Mr. Wim Saris, directeur-generaal van DJI deelt zijn toekomstvisie op moreel vakmanschap binnen DJI. En dr. Margreet Stolper, directeur Xendens, gaat in op stimulerende tools voor morele competenties. Anne: "Het stimuleren van moreel vakmanschap vergt binnen organisaties een lange adem en het structureel inzetten van verschillende methoden. Ik hoop dat het symposium de aanwezigen stimuleert om binnen hun eigen organisatie te kijken naar wat hier nog meer voor nodig is."


Meer informatie over of aanmelding voor het symposium zie: symposium.oi@dji.minjus.nl. Naast academici en gevangenisdirecties zijn ook mensen uit andere sectoren, die binnen hun organisatie bezig zijn met ethiek - of hier meer over willen ontdekken - van harte welkom.

De promotie van Anne Schaap is live te volgen via https://www.youtube.com/c/VUBeadlesOffice.
Daarnaast is er een e-bookversie van haar proefschrift beschikbaar. Dat is te downloaden via https://ap.lc/NajpY


Terug naar nieuws

O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...
CURA helpt bij versterken morele veerkracht
Op 21 maart vindt het Eindsymposium CURA plaats. Daarmee wordt het 3-jarig implementatieonderzoek afgesloten. Wat heeft dat opgeleverd? meer...
Herstel in de langdurige ggz
‘7 jaar Active Recovery Triad’ was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model. meer...