18 december 2023

Waarde creëren voor de samenleving

Onlangs is de Engelstalige versie van het Amsterdam UMC 'Position Paper Valorisation' verschenen. Een 32 pagina's tellend beleidsstuk dat ingaat op de waarde van het Amsterdam UMC voor de samenleving. En dan niet zozeer de waarde van de gevestigde pijlers (als zorgaanbieder, onderwijsinstelling en onderzoeksinstituut). Maar focussend op de maatschappelijke impact van het Amsterdam UMC. Precies waar Xendens zich op richt voor wat betreft de activiteiten van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC.

De paper begint met een korte heldere uitleg wat valorisatie is: het vertalen van kennis en expertise naar impact die de samenleving ten goede komt en de volksgezondheid verbetert. Daarna wordt in twee hoofdstukken uit de doeken gedaan wat het belang van valorisatie is en welke strategieën ingezet worden om valorisatie te optimaliseren. In hoofdstuk 3 staat de valorisatieambitie van het AUMC centraal. Om ten slotte in te zoomen op hoe valorisatie er in de praktijk uitziet en waar rekening mee moet worden gehouden.

Het nieuwe valorisatiebeleid legt een stevige basis voor een forse groei van de maatschappelijke impact van Amsterdam UMC en het zichtbaarder maken ervan. Benieuwd naar de volledige tekst? Klik hier!Terug naar nieuws

O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...
CURA helpt bij versterken morele veerkracht
Op 21 maart vindt het Eindsymposium CURA plaats. Daarmee wordt het 3-jarig implementatieonderzoek afgesloten. Wat heeft dat opgeleverd? meer...
Herstel in de langdurige ggz
‘7 jaar Active Recovery Triad’ was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model. meer...