12 februari 2024

Herstel in de langdurige ggz

'7 jaar Active Recovery Triad' was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model.

Drukbezocht symposium
Op 12 januari vond de promotie van Lieke Zomer plaats over het Active Recovery Triad (ART-)model, volgend op een drukbezocht symposium. Onder de titel '7 jaar Active Recovery Triad' namen vijf sprekers het publiek mee in ART in de praktijk enerzijds en het belang van onderzoek in de langdurige geestelijke gezondheidszorg anderzijds. Zo sprak Jan Berndsen, programmamanager positieve gezondheid bij het Institute for Positive Health, over het onvoorwaardelijke vertrouwen in de herstelkracht van mensen en hoe moeilijk (en mooi) dat is. En benadrukte psychiater herstelondersteunende vervolgklinieken en senior onderzoeker Arkin, Mariken de Koning, hoe uitdagend en belangrijk onderzoek in de langdurige ggz is.

Ontwikkeling, implementatie en impact van het ART-model
Daarna was het tijd voor de verdediging van het proefschrift van Lieke Zomer, getiteld Recovery in long-term mental health care -The development, implementation and impact of the Active Recovery Triad (ART-)model. Samen met achttien verschillende ggz-instellingen en organisaties voor beschermd wonen onderzocht zij de ontwikkeling, implementatie en impact van het ART-model. Lieke: "De laatste jaren is veel aandacht gegaan naar de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz. Maar de langdurige ggz was hierbij een ondergeschoven kindje. Er was behoefte aan een meer hoopvol perspectief voor cliënten in deze setting, die vaak te horen hebben gekregen voor altijd te mogen blijven."

Actief, heRstel en Triade
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het ART-model. De drie letters van het ART-model staan voor Actief, heRstel en Triade. Actief verwijst naar de actieve houding van cliënten, naasten en de betrokken zorgverleners. Bij het tweede principe, Herstel, ligt de focus niet alleen op de reductie van symptomen van de psychische aandoening. De zorg en begeleiding dient ook gericht te zijn op de lichamelijke gezondheid. Net als op het persoonlijke levensverhaal, het herwinnen van autonomie, dagelijkse taken en het (her)vinden van een sociale rol in de samenleving. Triade richt zich ten slotte op de samenwerking tussen de cliënt, de naasten en de betrokken zorgverleners.

Perspectief van cliënten, naasten en zorgverleners
De resultaten van het onderzoek laten zien dat het ART-model een nieuwe visie en werkwijze heeft geïntroduceerd in de langdurige ggz, weet Lieke. "Door de nauwe samenwerking met de ggz-praktijk tijdens de ontwikkeling van het ART-model is de inhoud van het model gebaseerd op de perspectieven van cliënten, naasten en zorgverleners." Bovendien is er door deze samenwerking een basis gelegd voor een nationaal lerend netwerk. Het doen van audits aan de hand van de ART-monitor bevordert gezamenlijk leren. Ook bracht het onderzoek naar voren dat het werken volgens het ART-model samenhangt met een verbetering in herstelondersteunende zorg en dat elementen van het ART-model gerelateerd zijn aan stappen van cliënten in hun herstelproces.

Volgens Lieke bieden de ervaringen van cliënten en hun naasten die in het onderzoek in kaart zijn gebracht, een basis voor verdere doorontwikkeling en concretisering van het ART-model. Maar dat is wellicht een onderwerp voor in de toekomst.

Voor meer informatie over ART klik hier.Terug naar nieuws

Populairwetenschappelijk boek Vaccins verschenen
Wat doe je als je je als wetenschapper zorgen maakt over de misinformatie en opzettelijke onzin over vaccins? meer...
Lezing: dé ethiek van AI bestaat niet
Onlangs hield Marieke Bak, medisch ethicus van Amsterdam UMC, een lezing op de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. meer...
Hoe ga je om met onvrede over (onvrijwillige) zorg?
Het indienen van een klacht is een aangrijpende gebeurtenis. Hoe ga je om met de juridische en morele vraagstukken die voortkomen uit onvrede over zorg? meer...