25 april 2024

Patiëntenparticipatie in moreel beraad

Patiënten, cliënten en hun naasten weten als geen ander wat voor hen belangrijk is. Ze zijn een bron van informatie die niet te negeren valt. Ook bij moreel beraad groeit de behoefte om patiënten en/of naasten te betrekken. Hoe doe je dat op een zorgvuldige manier? Daarover is nu een masterclass georganiseerd.

Moreel beraad is een van de vormen van reflectie waarbij zorgverleners met elkaar in gesprek gaan over wat goede zorg betekent in een specifieke situatie. Daarbij probeer je je te verplaatsen in het perspectief van de patiënt, vertelt Malene van Schaik, onderzoeker en een van de ontwikkelaars van de masterclass. "Het beste is natuurlijk als je samen met de patiënt kijkt wat goede zorg is. Dan creëer je een gelijk speelveld."

Was het maar zo makkelijk, dan was het waarschijnlijk al eerder gedaan. Uit onderzoek blijkt dat sommige zorgverleners huiverig zijn om patiënten te betrekken. Enerzijds omdat ze bang zijn patiënten te overvragen, anderzijds omdat het moreel beraad ook een vrijplaats is waar je als zorgverlener je twijfels moet kunnen uiten. Malene: "Je wil geen dingen zeggen die door de patiënt kwetsend opgevat zouden kunnen worden."

De masterclass, bedoeld voor gespreksleiders moreel beraad en professionals die verantwoordelijk zijn voor ethiekondersteuning in de organisatie, belicht verschillende mogelijkheden en overwegingen hoe hiermee om te gaan. "We geven handvatten voor de verschillende fases van het moreel beraad, ervoor, tijdens en erna." Daarnaast wordt er een acteur ingezet die de rol van patiënt vertolkt. "Zo hopen we te ervaren hoe zo'n moreel beraad is voor een patiënt."
Hoewel de intentie is om de masterclass permanent te organiseren, is de eerste editie een pilot. Zo kan er geëvalueerd worden of de opzet met acteur ook de gewenste uitwerking heeft. "Ik hoop dat we samen met deelnemers leren hoe we moreel beraad kunnen doorontwikkelen. Op een zorgvuldige manier die ook de zorg voor patiënten verbetert."

De masterclass vindt plaats op dinsdag 18 juni 2024 van 12:00 tot 17:00 uur in het Nieuwe Universiteitsgebouw op de campus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.


Terug naar nieuws

Lezing: dé ethiek van AI bestaat niet
Onlangs hield Marieke Bak, medisch ethicus van Amsterdam UMC, een lezing op de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. meer...
Hoe ga je om met onvrede over (onvrijwillige) zorg?
Het indienen van een klacht is een aangrijpende gebeurtenis. Voor alle betrokkenen. Maar hoe ga je als zorgverlener om met de juridische en morele vraagstukken die voortkomen uit onvrede over zorg? meer...
Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...