2 mei 2024

Creatieve benadering rol verpleegkundigen

Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Een interdisciplinaire bijeenkomst waar creatieve benaderingen voor het heroverwegen van de rol van verpleegkundigen centraal staan. Het boek Reinventing The Good Life, dat aan het eind van dag 1 gepresenteerd zal worden, draagt daar zijn steentje aan bij.

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden zal de rol van verpleegkundigen - en andere professionals in de zorg - heroverwogen moeten worden. Er zijn simpelweg te weinig mensen om de komende jaren aan de stijgende vraag naar zorg te voldoen. Tijdens het symposium wordt verkend hoe inzichten uit de geschiedenis, filosofie, erfgoed en kunst kunnen bijdragen aan deze uitdaging. Vragen die worden geadresseerd zijn onder andere: Wat definieert verpleegkundig werk, vroeger, nu en in de toekomst? Hoe star of fluïde zijn de grenzen van dat werk? En welke vormen van samenwerking dragen bij aan het bereiken van duurzame ingezette zorg? De eerste dag is gericht op wetenschappelijk onderzoek - de voertaal is dan Engels. De tweede dag is interactief en gericht op de praktijk, met Nederlands als voertaal.

Aan het eind van dag 1 wordt het boek Reinventing The Good Life van prof. dr. Jeannette Pols gepresenteerd, als bijdrage aan de discussie onder het publiek. Jeannette. "Ik ben de literatuur ingedoken om te onderzoeken hoe het goede leven is voor mensen met chronische aandoeningen onderzocht is en welke concepten we hiervoor tot onze beschikking hebben." Ze is daarvoor te rade gegaan bij de oude, bijna vergeten traditie van humanisten die nadachten over het goede leven en dat in de praktijk probeerden te brengen. "Wat kunnen wij daarvan leren om nu nog te gebruiken in de zorg?" Aan de boekdiscussie zullen naast Jeannette Pols ook prof. Geertje Boschma (history of nursing), prof. Manon Parry (medical humanities), prof. Dominique Tobbell (History, Power, and Equity in Nursing and Healthcare), Annekatrin Skeide (midwifery science), Annelieke Driessen (long term care), Christien Muusse (mental health care) deelnemen.


Dat tekent direct het interdisciplinaire karakter van het symposium waarmee het een uniek tintje krijgt. "De academische verpleegkunde is in Nederland vaak ingebed in de medische faculteit, anders dan in bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten. Met dit symposium benaderen we het vak vanuit de geesteswetenschappen. We brengen sprekers vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar. Dat is nog niet eerder gedaan." Het versterkt volgens Jeannette Pols de academische traditie van het verpleegkundig onderzoek. "En uiteindelijk, als je een goede academische inbedding hebt, versterk je daarmee ook de verpleegkundige praktijk."

Het symposium Creative Care: Nursing and the Health Humanities vindt plaats op donderdag 23 en vrijdag 24 mei 2024, op twee verschillende locaties in Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelding over dag 1 klik hier. Voor meer informatie en aanmelding over dag 2 klik hier.


Terug naar nieuws

Lezing: dé ethiek van AI bestaat niet
Onlangs hield Marieke Bak, medisch ethicus van Amsterdam UMC, een lezing op de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. meer...
Hoe ga je om met onvrede over (onvrijwillige) zorg?
Het indienen van een klacht is een aangrijpende gebeurtenis. Voor alle betrokkenen. Maar hoe ga je als zorgverlener om met de juridische en morele vraagstukken die voortkomen uit onvrede over zorg? meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...