14 februari 2024

Ethische en juridische aspecten van artificial intelligence

Op 14 februari 2024 gaven Corrette Ploem (recht) en Marieke Bak (ethiek), beiden van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC, bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken een gastlezing over de ethische en juridische aspecten van artificial intelligence (hashtag#AI).

Zij bespraken dat technologie nooit neutraal is. Waarden zijn ingebakken in de data die gebruikt wordt om AI te trainen. Daarom is vroegtijdig en doorlopend aandacht nodig voor ethiek en regelgeving rond AI in het ontwikkelproces. Zowel binnen de gezondheidszorg als daarbuiten.

De academici sloten hun lezing af met de conclusie dat AI alleen moet worden ingezet wanneer het systeem bewezen effectief is en meer maatschappelijke voor- dan nadelen heeft. Digitalisering, zo menen Ploem en Bak, biedt grote kansen. Maar het blijft een middel en geen doel op zich.Terug naar nieuws

Lezing: dé ethiek van AI bestaat niet
Onlangs hield Marieke Bak, medisch ethicus van Amsterdam UMC, een lezing op de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. meer...
Hoe ga je om met onvrede over (onvrijwillige) zorg?
Het indienen van een klacht is een aangrijpende gebeurtenis. Voor alle betrokkenen. Maar hoe ga je als zorgverlener om met de juridische en morele vraagstukken die voortkomen uit onvrede over zorg? meer...
Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...