22 januari 2023

Oratie Corrette Ploem

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en artificial intelligence hebben een grote impact op het werk van een arts. Om te zorgen dat artsen hiervoor in de toekomst goed zijn uitgerust, is deze bijzondere leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde in het leven geroepen. Sinds 1 mei vervult Corrette Ploem deze functie.

Corrette Ploem werkt sinds 1994 als gezondheidsjurist aan het Amsterdam UMC. Ze studeerde en promoveerde aan de UvA. In haar huidige functie van universitair hoofdocent bij de vakgroep Ethiek, Recht en Medische Humaniora van het AUMC richt zij zich in het bijzonder op de juridische aspecten van het invoeren van nieuwe technologieën in de zorg, in research en in screening.

U bent van harte uitgenodigd voor de oratie van Corrette Ploem.

Oratie
Datum: 12 mei 2023 om 16.30
Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam
Adres: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam

Aanmelden voor de oratie kan via deze link.Terug naar nieuws

Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...
O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...