28 september 2023

Voucher geeft impuls aan impact

Een mooi vormgegeven brochure. Om zorgprofessionals maar ook ouders van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen te informeren over het groepsgesprek 'Wat als ik er niet meer ben?' Dat is het doel van de voucher die de kersverse dr. Kasper Kruithof is toegekend. "Het is goed om impact te maken in de samenleving zelf."

Vrijdag 15 september verdedigde Kasper Kruithof met succes zijn proefschrift 'Everlasting dependency - A study of aging persons with profound intellectual and multiple disabilities and their families'. "Mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB) worden steeds ouder. Omdat er medisch steeds meer mogelijk is en omdat de zorg verbetert. Dat roept ook vragen op. Wat als ouders er niet meer zijn bijvoorbeeld? Dat is een groot thema - en lastig bespreekbaar."

Academische kennis praktisch geïmplementeerd
Hij wijdde er verschillende wetenschappelijke artikelen aan. Daarnaast ontwikkelde hij een gestructureerd groepsgesprek. Waarin met familie (ouders, broers en zussen) en zorgprofessionals die centrale vraag werd verkend. "We hebben dat uitgevoerd en geëvalueerd bij drie groepen in zorginstellingen. Ouders en zorgverleners vonden dat fijn en leerden veel van elkaars leefwereld. Het is leuk om mee te maken dat zoiets goed werkt. We willen er dus mee doorgaan en meer bekendheid en ruchtbaarheid geven aan het groepsgesprek."

Centrale plek voor informatie
Academisch verworven kennis teruggeven aan de maatschappij. Het is vaak niet de eerste prioriteit van academici. Kasper vindt het iets waartoe je je moet verhouden. "Je ziet dat de focus steeds meer verschuift naar wat anderen aan jouw onderzoek hebben en hoe je dat aan de man kunt brengen. Subsidieverstrekker ZonMW daagt je daar ook toe uit."
De door Xendens aan hem toegekende voucher - die bedoeld is voor het (door)ontwikkelen van een activiteit of product voor maatschappelijke impact - geeft een extra impuls. "Ik ga het geld gebruiken om de verschillende stappen van de gespreksmethode in een mooie uitnodigende vorm te gieten. Die plaatsen we vervolgens op de website van Xendens."
'Wat als ik er niet meer ben' is een thema dat leeft bij zorginstellingen en ouders. Alleen weten zij vaak niet hoe ze dit thema kunnen bespreken, stelt de nieuwe doctor. "Straks hebben we een centrale plek waar we kunnen voorzien in meer informatie hierover."


Terug naar nieuws

O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...
CURA helpt bij versterken morele veerkracht
Op 21 maart vindt het Eindsymposium CURA plaats. Daarmee wordt het 3-jarig implementatieonderzoek afgesloten. Wat heeft dat opgeleverd? meer...
Herstel in de langdurige ggz
‘7 jaar Active Recovery Triad’ was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model. meer...