Nieuws

CURA helpt bij versterken morele veerkracht
Op 21 maart vindt het Eindsymposium CURA plaats. Daarmee wordt het 3-jarig implementatieonderzoek afgesloten. Wat heeft dat opgeleverd? meer...
05-03-2024
Herstel in de langdurige ggz
‘7 jaar Active Recovery Triad’ was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model. meer...
12-02-2024
Symposium over onbewuste kennis en (Z)EVMB
Onbewuste, impliciete kennis is essentieel in de zorg voor mensen met (Z)EVMB. Op 18 april a.s. is er een symposium over onderzoek naar deze zogenoemde Tacit Knowledge. meer...
22-01-2024
Lunchwebinars over ethische commissies
Op dinsdag 16, 23 en 30 januari 2024 organiseert Filosofie in actie een drietal lunchwebinars die draaien om ethische commissies. meer...
02-01-2024
Vers van de pers: CURA-implementatietool
CURA is een doeltreffende methodiek om gestructureerd stil te staan bij twijfels rondom goede (palliatieve) zorg. Maar hoe geef je CURA een gedegen plek in je organisatie? meer...
20-12-2023
Waarde creëren voor de samenleving
Onlangs verscheen de Engelstalige versie van het Amsterdam UMC ‘Position Paper Valorisation’. Een must read! meer...
18-12-2023
Xendens: vliegwiel voor valorisatie
De markt. Het is voor sommige academici een ongemakkelijk woord in relatie tot hun werk. Toch speelt die markt, de praktijk, een steeds grotere rol in de academische wereld. meer...
15-11-2023
Xendens op LinkedIn!
Sinds deze maand is Xendens actief op LinkedIn. Volg onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. meer...
15-10-2023
Voucher geeft impuls aan impact
Een mooi vormgegeven brochure over het groepsgesprek ‘Wat als ik er niet meer ben?’ Dat is het doel van de voucher die de kersverse dr. Kasper Kruithof is toegekend. meer...
28-09-2023
1 2 3