10 juni 2024

Hoe ga je om met onvrede over (onvrijwillige) zorg?

Het indienen van een klacht is een aangrijpende gebeurtenis. Voor alle betrokkenen. Maar hoe ga je als zorgverlener om met de juridische en morele vraagstukken die voortkomen uit onvrede over zorg?

Een duurzame zorgrelatie tussen zorgverleners en mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening is belangrijk. Hoewel het voor de genoemde groep cliënten doorgaans niet eenvoudig is om onvrede te uiten of een klacht in te dienen, gebeurt het - al dan niet zelfstandig - wel.

"Onvrede over zorg en klachten van cliënten - of hun vertegenwoordigers - roepen juridische en morele vragen op", vertelt mr. dr. Brenda Frederiks, expert op het gebied van vrijheidsbeperking en de langdurige zorg. "Denk aan vragen als: wanneer spreken we over zorg en wanneer over onvrijwillige zorg? Wanneer mag ik voet bij stuk houden als een cliënt of vertegenwoordiger vindt dat de zorg anders moet? En: moet ik een cliënt of vertegenwoordiger die een klacht wil indienen, ontmoedigen of juist aanmoedigen?"

In de masterclass 'Omgaan met onvrede over (onvrijwillige) zorg' wordt daarom stilgestaan bij de juridische kaders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrie. Daarbij ligt de nadruk op de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Ook is er ruimschoots aandacht voor de morele kant van onvrede over (onvrijwillige) zorg. Vanuit het perspectief van zorgverleners vormt een klacht een aangrijpende gebeurtenis. "Zorgverleners kunnen het gevoel krijgen dat ze iets verkeerds hebben gedaan of dat het vertrouwen van cliënten en hun vertegenwoordigers in hen als zorgverlener is aangetast", licht dr. Margreet Stolper toe, deskundige op het gebied van moreel beraad en ethieksupport. "Daarom gaan we tijdens de masterclass in op de impact die onvrede en klachten hebben op zorgverleners. En ook bepreken we welke morele dilemma's en vragen daaruit voortkomen."

Het vertrekpunt van de masterclass is dan ook de casuïstiek aangeleverd door de deelnemers aan de masterclass zelf. Er wordt geoefend met concrete handvatten om de dialoog over morele dilemma's en vragen met elkaar te bespreken, zowel met zorgverleners onderling als met de client en/of vertegenwoordiger. Daardoor hebben de deelnemers na het volgen van de masterclass inzicht in onder andere de rechten van (vertegenwoordigers van) cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en de verschillende mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken. Maar ook beschikken zij over handvatten voor het herkennen van morele dilemma's en vragen en om het gesprek te voeren over morele dilemma's en vragen.

De eerstvolgende masterclass wordt gehouden op 10 oktober 2024 13-17 uur in Landhuis in de stad (Utrecht). Voor meer informatie en inschrijving, klik hier


Terug naar nieuws

Lezing: dé ethiek van AI bestaat niet
Onlangs hield Marieke Bak, medisch ethicus van Amsterdam UMC, een lezing op de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. meer...
Creatieve benadering rol verpleegkundigen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei a.s. vindt in Amsterdam het symposium Creative Care plaats. Het boek Reinventing The Good Life draagt daar zijn steentje aan bij. meer...
Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...