20 december 2023

Vers van de pers: CURA-implementatietool

Dat CURA een doeltreffende methodiek is om gestructureerd stil te staan bij twijfels rondom goede (palliatieve) zorg, is bij veel zorgverleners bekend. Maar hoe je CURA een plek in je organisatie geeft, dat is nog weleens puzzelen. Daarom is er sinds deze week de CURA-implementatietool.

Laagdrempelige methode
CURA is een afkorting voor de vier stappen van de methodiek: Concentreren, Uitstellen, Reflecteren, Actie ondernemen. Een laagdrempelige methode die zorgprofessionals kunnen inzetten in situaties waarin ze twijfelen over wat het juiste is om te doen. In ongeveer drie kwartier kan een casus op deze manier worden besproken. Daarnaast is CURA zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

Succesvol implementeren
Maar hoe zorg je dat CURA duurzaam in je organisatie geïmplementeerd kan worden? Dit was drie jaar lang onderwerp van onderzoek door Malene van Schaik en Suzanne Metselaar van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Zij onderzochten wat helpt bij de implementatie, maar ook wat obstakels kunnen zijn. Ook keken ze wat strategieën zijn om goed om te gaan met kansen en belemmeringen, en zo CURA succesvol te implementeren in de zorgpraktijk.


Praktisch en inzichtelijk
De resultaten daarvan hebben een praktische uitwerking gekregen in de implementatietool. "Daarmee komen we niet alleen degene tegemoet die CURA wil implementeren in zijn of haar organisatie", vertelt Suzanne Metselaar. "Ook bestuurders krijgen hiermee inzicht in wat zorgprofessionals nodig hebben om CURA succesvol in te zetten."

Tips
Naast een korte uitleg van de CURA-methodiek en een format om zelf een implementatieplan te maken, staat de implementatietool boordevol tips. Hoe je je collega's kunt enthousiasmeren voor CURA bijvoorbeeld. Maar ook hoe je als CURA-projectteam te werk kunt gaan. Daarmee is het een praktische tool geworden die het werken met CURA in de praktijk concrete handvatten geeft.

Wil jij aan de gang met de CURA-implementatietool? Je vindt 'm hier.

De CURA-implementatietool is als onderdeel van het CURA-implementatieonderzoek tot stand gekomen met subsidie van ZonMw. Inmiddels staat er een nieuwe stimuleringssubsidieoproep open waarmee zorginstellingen ondersteuning kunnen krijgen bij de implementatie en borging van CURA. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag klik je hier.


Terug naar nieuws

O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...
CURA helpt bij versterken morele veerkracht
Op 21 maart vindt het Eindsymposium CURA plaats. Daarmee wordt het 3-jarig implementatieonderzoek afgesloten. Wat heeft dat opgeleverd? meer...
Herstel in de langdurige ggz
‘7 jaar Active Recovery Triad’ was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model. meer...