Nieuws

Patiëntenparticipatie in moreel beraad
Hoe betrek je patiënten op een zorgvuldige manier bij moreel beraad? Daarover is nu een masterclass georganiseerd. meer...
25-04-2024
O-CURA magazine; inspiratiebron voor docenten
Vandaag ziet OCURA inspiratiemagazine het licht! Een digitaal magazine boordevol uitnodigende voorbeelden van hoe je CURA kunt inbedden in onderwijs en opleiden. Daar staat OCURA voor: CURA in Onderwijs & Opleiden. meer...
10-04-2024
CURA helpt bij versterken morele veerkracht
Op 21 maart vindt het Eindsymposium CURA plaats. Daarmee wordt het 3-jarig implementatieonderzoek afgesloten. Wat heeft dat opgeleverd? meer...
05-03-2024
Ethische en juridische aspecten van artificial intelligence
Er is vroegtijdig en doorlopend aandacht nodig voor ethiek en regelgeving rond AI in het ontwikkelproces stellen Corrette Ploem en Marieke Bak. meer...
14-02-2024
Herstel in de langdurige ggz
‘7 jaar Active Recovery Triad’ was de titel van een drukbezocht symposium. De opmaat naar de promotie over het Active Recovery Triad (ART-)model. meer...
12-02-2024
Symposium over onbewuste kennis en (Z)EVMB
Onbewuste, impliciete kennis is essentieel in de zorg voor mensen met (Z)EVMB. Op 18 april a.s. is er een symposium over onderzoek naar deze zogenoemde Tacit Knowledge. meer...
22-01-2024
Lunchwebinars over ethische commissies
Op dinsdag 16, 23 en 30 januari 2024 organiseert Filosofie in actie een drietal lunchwebinars die draaien om ethische commissies. meer...
02-01-2024
Vers van de pers: CURA-implementatietool
CURA is een doeltreffende methodiek om gestructureerd stil te staan bij twijfels rondom goede (palliatieve) zorg. Maar hoe geef je CURA een gedegen plek in je organisatie? meer...
20-12-2023
Waarde creëren voor de samenleving
Onlangs verscheen de Engelstalige versie van het Amsterdam UMC ‘Position Paper Valorisation’. Een must read! meer...
18-12-2023
1 2 3

IN DE MEDIA
Wetenschappers van Xendens kom je met zekere regelmaat tegen in verschillende media. Mis je een item? Laat het ons weten via xendens@amterdamamumc.nl
Claudia Pallise Perello over onderzoeksethiek en sociale gerechtigheid in een blogpost voor IRECS

Yolande Voskes in Trouw: 'Niemand beschouwt het 7,5 maand opsluiten van een patiënt als goede zorg.'

Joeri Tijdink betoogt in NRC dat het thema euthanasie bij psychisch lijden meer nuance behoeft.

Brenda Frederiks en Kasper Kruithof in Tijdschrift Artsen VG over mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens